บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

           เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ 100 ลุ้น 100 ทุนการศึกษา ของบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี คุณสุชาติ วัฒนา ผู้จัดการทั่วไปด้านสื่อสารการตลาด บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส คุณไกรศรี จำศรี ผู้จัดการฝ่ายฝ่ายปฏิบัติการ และคุณบี สุขเล็ก ผู้จัดการเขตอาวุโส 7-ELEVEN เขตจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีนักเรียนและนิสิตได้รับทุนในครั้งนี้ จำนวน 6 คน เป็นเงินทุน ๆ ละ 5,000 บาท แยกเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 2 คน นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 4 คน นอกจากนี้บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส ยังได้มอบทุนสนับสนุนพิเศษเพื่อใช้ในกิจการภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร อีกจำนวน 10,000 บาท
          สำหรับการมอบทุนกการศึกษาในครั้งนี้ เป็นปีที่ 2 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษา โดยคัดเลือกจากนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ใน เซเว่นอีเลฟเว่นและจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ
           อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการทั่วไปด้านการสื่อสารการตลาด บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้กล่าวในตอนท้าย ในปีถัดไปทางบริษัท จะพิจารณาเพิ่มวงเงินทุนการศึกษา เพื่อให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน รวมถึงจำนวนผู้รับทุนการศึกษาด้วย
[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]