การปรกวด NU Voice # 18 รอบรองชนะเลิศ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 องค์การนิสิต จัดการประกวด NU Voice # 18 โดยมีประเภท ร้อง เต้น เล่นเป็นวงดนครี ในรอบรองชนะเลิศ ณ โรงละครเฉลิมพระเกัยรคิ 72 พรรษา มหาราชีนี (โรงละคร QS) ขอบคุณภาพจากผ่ายโสตองค์การนิสิต

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]