เลือกตั้งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 กองกิจการนิสิต จัดการเลือกตั้งผู้นำนิสิต โดยผ่านการเลือกตั้งออนไลน์ 2 รอบ ซึ่งในเย็นวันที่ 28 มีนาคม 2557 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธาน พร้อมทีมบริหารกิจการนิสิต ก็เริ่มรวมผลคะแนน ตั้งแต่เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป ผลของการรนับคะแนน การเลือกตั้ง ซึ่งได้นายกองค์การนิสิตอย่างไม่เป็นทางการ เป็นผู้ที่มีคะแนนมากที่สุด คือนายนายชัยศักดิ์ ขันธจำนงค์ อดีต ประธานสโมสรนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ (ว่าที่)นายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]