Open Taekwondo Championships 1st. 29 March 2014”

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 นิสิตและเยาวชนชมรมเทควันโด มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 15 คน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ “phitsanulok Meechaiyo Open Taekwondo Championships 1st. 29 March 2014” ณ โรงยิมส์เอนกประสงค์ 600 ที่นั่ง สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 15 รุ่น ได้แก่ เหรียญทอง 2 เหรียญ เหรียญเงิน 7 เหรียญ และเหรียญทองแดง 6 เหรียญ

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]