โครงการ NU VOICE #18 ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการ NU VOICE #18 ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 29 มีนาคม 2557 ณ อาคารเอนกประสงค์