ตรวจหมวกนิรภัยภายในมหาวิทยาลัยประจำสัปดาห์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 กองกิจการนิสิต ได้นำบุคลากรบางส่วน ออกตรวจพื้นที่บริเวณทางแยกหอสุมด ทางเข้า-ออก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ การตรวจครั้งนี้พบว่ามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่สวมหมวกนิรภัย มากกว่าสัดส่วนของนิสิต ทั้งนี้กองกิจการนิสิต จะได้สรุปและส่งไปยังหน่วยงานให้พิจารณาโทษความผิด รวมถึงนิสิตที่จะต้องถูกตัดคะแนนและส่งรายชื่อให้กับคณะรับทราบต่อไป

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]