โครงการสร้างเสริมสุขภาพนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ตอน น้องใหม่ไร้น้ำหนักเกิน

           นิสิตคณะแพทยศาสตร์ คว้ารางวัล 5,000 บาท โครงการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร “นิสิตใหม่ไร้น้ำหนักเกิน” โดยสามารถลดน้ำหนักได้มากที่สุด 24.5 กก.ภายในระยะเวลา 6 เดือน เมื่อวันพุธที่ 2 เมษายนที่ 257 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร “ตอนนิสิตใหม่ ไร้น้ำหนักเกิน” โดยมี ดร.ดำรงศักดื เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ให้เกียรติร่วมพิธี ซึ่งก่อนที่จะประกาศผลรางวัล ได้มีการเสวนา ในกิจกรรม “จับพุงคุยกัน” โดยมี ดร.อาพันธ์ เตียวตระกูล หัวหน้ากลุ่มพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ คุณโชติกา วงศ์เจริญ หัวหน้าหน่วยสร้างเสริมสุขภาพนิสิต คุณพุทธชาด แก้วอนงคณ์ นักโภชนาการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และคุณอนวัช มีเคลือบ หัวหน้างานเครือข่ายและกิจกรรมสัมพันธ์ กองพัฒนากลยุทธการตลาด รวมทั้งนิสิตที่เข้าร่วมโครงการร่วม 20 คน โดยพูดคุยประเด็น การลดน้ำหนักที่ได้ผลของ เป้าหมาย แรงจูงใจต่าง ๆ และยังได้แชร์ถึงวิธีปฏิบัติในการเข้าโครงการของแต่ละคน รวมถึงการดูแลตัวเองในระยะยาว เพื่อให้ได้รูปร่างที่คงที่ไม่กลับมาอ้วนอีก
อ่านรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่นี่
[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]