การรับสมัครนิสิตทุนการศึกษา ประจำปี 2557

เมื่อเช้าวันที่ 23 เมษายน 2557 งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สนใจทุนการศึกษา ทุนในปีการศึกษา 2557 มีทั้งสิ้น 158 ทุน ณ ห้องประชุมศูนย์แนะแนวการศึกษาและจัดหางาน กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]