มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ด้านกิจการนิสิต มน.

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้นำทีมงานจากองค์การนิสิต และสภานิสิต พร้อมบุคลากร กองกิจการนิสิต มน. ให้การต้อนรับ และนำบรรยาย พร้อมเยี่ยมชมงานต่างๆ ในด้านกิจการนิสิต โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำบุคลากรกองกิจการนักศึกษา และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 62 ท่าน ร่วมรับฟังการบรรยาย จากนั้นก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลในการดำเนินงานและพัฒนาทักษะนักศึกษาในองค์การนักศึกษา ณ ห้องสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]