โครงการทักษะอาชีพ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการทักษะอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้ การทำอาหาร เพื่อนำไปพัฒนาเป็นอาชีพ หรือหารายได้เสริมขณะกำลังศึกษา สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่สนใจ จะจัดอบรมอีกครั้งวันที่ 26 มิ.ย. 57 นี้ "วุ้นปลาคราฟ-ปลาทอง" ลงชื่อ ศูนย์แนะแนวฯ " หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 055-961211

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]