กิจกรรมวัฒนธรรมสู่อาเซียนสานสัมพันธ์ ไทย - ลาว

           เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2557 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. กล่าวให้การต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกล่าวนโยบายการจัดกิจกรรรมวัฒนธรรมสู่อาเซียนสานสัมพันธ์ไทย-ลาว ณ ห้องเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากนั้นทางด้านผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสวนาในห้วข้อ ไทย-ลาว สัมพันธ์ อดีตสู่ปัจจุบันสร้างสรรค์สู่อนาคต" ทางด้านนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ รวมถึงนิสิต มน. ได้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรม คือพลัง "สร้างสัมพันธ์ไทย-ลาว" แบ่งกลุ่ม ระดมความคิด และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม 209 เอกาทศรถ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]