กวดขันวินัยนิสิต

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2557 กองกิจการนิสิต มน. ส่งเจ้าหน้าที่ กวดขันวินัยนิสิตกองกิจการนิสิต ทำการสุ่มตรวจกวดขัน เรื่องการสวมหมวกกันน็อค ในบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยของตัวนิสิต โดยจะทำการสุ่มตรวจทุกวัน ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]