พี้เลี้ยงก้านกล้วย ประจำปีการศึกษา 2557

           เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2557 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธํ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย ประจำปีการศึกษา 2557 พร้อมให้โอวาทแนวทางการช่วยเหลือนิสิตรุ่นน้อง ซึงในโครงการนี้ ได้มีการให้คำปรึกษา ผ่านมาแล้ว 3 ปี ประสบผลสำเร็จมาโดยตลอดในการให้คำปรึกษากับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในเรื่องของการปรับตัว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม ดร.สิริรัตน์ จรรยารัตน์ บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องสัมมนา 209 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]