ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น กองกิจการนิสิต

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 กองกิจการนิสิต เข้าร่วมวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวรครบรอบ 24 ปี โดยในปีนี้ บุคลากรกองกิจการนิสิตได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ว่าที่ร้อยโทณรงค์ ดีบัว นักวิชาการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ป้ารำพรรณ ฉิมกำเนิด ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]