องค์การนิสิต มน.จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 อย่างยิ่งใหญ่ หวังสร้างความประทับใจให้รุ่นน้อง

           เมื่อวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างอบอุ่นและยิ่งใหญ่ อาทิ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ภายใต้คำขวัญ “นบนเรศราชัน บายศรีสู่ขวัญ นิสิต นิสิตตา” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พล.ต.ต.ชฎิล พรหมไพบูลย์ ผู้บังคับการภูธรจังหวัดพิษณุโลกกล่าวต้อนรับในนามจังหวัดพิษณุโลก ศาตราจารย์ ดร.สุจิตต์ จินายนต์ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวต้อนรับในนามของผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลังจากนั้นมีพิธีเบิกบายศรี พิธีฉลองบายศรี การแสดง “จตุรทิศลือหล้าแหล่งสยาม” และการบายศรีสู่ขวัญโดยแม่ขวัญจิตร ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) ปี 2539 และการผูกข้อมือให้กับนิสิตใหม่ รวมถึงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (Beginning Camp) ภายใต้คำขวัญ The Great Land (ดินแดนที่ยิ่งใหญ่)พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีรับเครื่องหมายมหาวิทยาลัยนเรศวร การแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย แนะนำผู้นำนิสิตการ Shoe Spirit พิธี “เทียนส่องใจ...ในส่องทาง” และปิดท้ายที่กิจกรรม “จากเวียงสู่วัง” คือนิสิตใหม่รอดซุ้มประตูเมืองและเดินทางกลับยังหอพัก อนึ่งสำหรับนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่นายชัยศักดิ์ ขันธจำนงค์ ปัจจุบันเรียนอยู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]