วันที่ 3 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (Beginning Camp) ภายใต้คำขวัญ The Great Land (ดินแดนที่ยิ่งใหญ่) Shoe Spirit พิธี “เทียนส่องใจ...ในส่องทาง” และปิดท้ายที่กิจกรรม “จากเวียงสู่วัง” คือนิสิตใหม่รอดซุ้มประตูเมืองและเดินทางกลับยังหอพัก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]