มน.ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพร้อมวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. พร้อมคณาจารย์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากร และนิสิต มน.เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมถวายพระพรชัยมงคลพร้อมวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ,ร่วมกับทางหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]