รับรูปพิธีมอบเกียรติบัตร

           เชิญรับรูปพิธีมอบโลห์เกียรติยศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 และพิธีมอบมอบเกียรติบัตรนิสิตยอดเยี่ยมและนิสิตที่มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 ขอบคุณทีมงานโสตองค์การนิสิต มน.