มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

           เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ศาสตราจย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวยร ประจำปีการศึกษา 2557 “ศิษย์นเรศ ก้มเกศบูชา อาจาริยคุณ” โดยมีนายชัยศักดิ์ ขันธจำนงค์ นายกองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2557 เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากนั้น ได้มีพิธีมอบโลห์เกียรติยศรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 และพิธีมอบมอบเกียรติบัตรนิสิตยอดเยี่ยมและนิสิตที่มีผลงานดีเด่น และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]