ประกวดเต้น COVER DANCE

           เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในโครงการประกวดเต้น COVER DANCE โดยมีสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เช่น มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านลาพิษณุโลก , วิทยาลัยสงฆ์ นครสวรรค์ และปิดท้ายด้วยกการแสดงจากวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU BAND ส่วนผลการประกวด COVER DANCE มีดังนี้ ชนะเลิศที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาทได้แก่ทีม Can you see who are we we are ตุ้ด 4 ชะนี 5 ปาจิโก๊ะ โอ้โฮ แซ่บจริง รองชนะอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ทีม Talasa และรองชนะเลิศที่ 3 เงินรางวัล 500 บาทได้แก่ทีม นิสิตพทย์เต้น
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]