ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 6

           เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ พร้อมทีมบริหารเดินทางมาเป็นประธานในประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ในโครงการดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีการแข่งขัน สองประเภท คือ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ทีมที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในปีนี้ ระดับอุดมศึกษา คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และระดับมัธยมศึกษา ได้แก่โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ นอกจากนั้นยังได้คะแนน Popular Vote อีกด้วย ส่วนคะแนน Popular Vote ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]