มอบทุนการศึกษา THE SET FOUNDATION

           เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง และ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมทีมงาน ได้ให้การต้อนรับ มูลนิธิ THE SET FOUNDATION โดย Mr.Peter S. Robinson ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2557 ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]