ประมวลภาพ]โครงการ PowerCheer 2557

[ประมวลภาพ]โครงการ PowerCheer 2557 ---- The Great King : กษัตรามหาราช ---- ตอน พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง วัน เสาร์ ที่ 6 กันยายน พศ.2557 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอบคุณภาพจากฝ่ายโสตองค์การนิสิต 57

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]