กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

           วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธุ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556 ได้ประชุมคณะกรรมการ ฯ โดยได้ชี้แจงคำสั่งในการทำงาน กรอบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวมถึงสอบถามความคืบหน้าในการเตรียมงาน นอกจากนี้ ยังได้สอบถามถึงปัญหาในการทำงานในครั้งที่ผ่านมา ของคณะกรรมการว่าพบปัญหาด้านใดบ้าง ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยนำไปแก้ไข โดยมีคณะกรรมการได้นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข อาทิ เวลาการรายงานตัวของบัณฑิต การแต่งกาย การปฏิบัติตัวในระหว่างการรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นต้น ทั้งนี้ ประธานในที่ปะชุม ได้สรุปถึงปัญหาพร้อมกับสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขต่อไป
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]