โครงการจิตรอาสาเพื่อผู้พิการ

           เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฯ นำทีมนิสิตจิตอาสา ในโครงการจิตรอาสาเพื่อผู้พิการ เจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง มน. นำเงิน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และ ขนม ไปมอบให้นักเรียนผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนวัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์) อ.เมือง จ.พิษณุโลก และนอกจากมอบสิ่งของแล้วทางทีมงานได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนด้วย