สัมภาษณ์นิสิตเพื่อรับ ทุนบุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา

           เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ตัวแทนบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดย คุณญานี ศิริวัฒนกุลได้ทำการสัมภาษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อรับ "ทุนบุญรอดพัฒนานิสิตนักศึกษา" โดยคัดเลือกนิสิตที่มีความเหมาะสม ที่จะได้รับทุนการศึกษาของทางบริษัท จำนวน 4 ทุน ณ ศูนย์แนะแนวการศึกษาและจัดหางาน อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร