จัดกิจกรรมนิสิตจิตอาสา Big Cleaning Day หลังงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

           เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 กองกิจการนิสิต ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ นำนิสิตจิตอาสาประมาณ 1,500 คน ทำกิจกรรม Big Cleaning Day หลังจากที่มหาวิทยาลัยจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยได้ทำการเก็บขยะบริเวณรอบมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาคัดแยก แล้วนำไปจำหน่ายได้เงินมาจำนวนทั้งสิ้น 1,462 บาท ทั้งนี้ ได้นำเข้าสมทบกองทุนจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อไป
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]