โครงการจิตอาสาหลังคาเขียว

           เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 นิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกันทำกิจกรรม "จิตอาสาหลังคาเขียว " ซึ่งเป็นสวนหนึ่งในโครงการนิสิตจิตอาสาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในกิจกรรนิสิตช่วยกัน ตัด ล้าง ตากกล่องเครื่องดื่ม เพื่อนำไปบริจาคสำหรับทำหลังคา และโต๊ะนักเรียนให้กับผู้ขาดแคลน ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต โทร 0-5596-1211
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]