นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจุดเทียนชันถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

           เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผุ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุคลการมหาวิทยาลัย และนิสิต เข้าร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร้องเพลงสดุดดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]