ฝ่ายฝึกซ้อมกลาง กับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2556

           ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตในฐานะประธานฝ่ายฝึกซ้อมกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทีมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธํ (รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง) และคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกลาง ได้ดำเนินการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกขั้นตอนให้กับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตใหม่ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

วันที่ 7 ธันวาคม 2557[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]