นิสิต มน. คว้า รองชนะเลิศอันดับ 1 การรำมังคละ

           ชมรมดนตรีและการแสดงพื้นบ้านมังคละ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย อาจารย์รุ่งนภา ฉิมพุฒ ที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมนันทนาการ 17 จังหวัด ภาคเหนือ ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผลการเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ได้รับรองวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในชื่อชุดการแสดงล่องเรือลำน้ำน่าน เริงสราญรำมังคละ