พิธีปิดเสลาเกมส์ ศึกแห่งมิตรภาพ เกมส์กีฬาของลูกสมเด็จฯ

           เมื่อ 23 มกราคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน.ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมทีมบริหาร คณาจารย์ ร่วมในพิธีปิดเสลาเกมส์ ศึกแห่งมิตรภาพ เกมส์กีฬาของลูกสมเด็จฯ จัดโดยองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร