มอบทุนการศึกษา THE SET FOUNDATION

           เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมทีมงานกองกิจการนิสิต ได้ให้การต้อนรับ มูลนิธิ THE SET FOUNDATION โดย Mr.Peter S. Robinson ได้มอบทุนการศึกษา ทุนสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 ทุนไม่ต่อเนื่อง จำนวนทุน 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร