ศูนย์แนะแนวการศึกษาและจัดหางาน มหาวิทยาลัยนเรศวรรับรางวัลดีเดิน ระดับอุดมศึกษา

           เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นางสมพิศ ทองสุก เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับมอบรางวัลสถานศึกษาจัดการแนะแนวดีเด่น ระดับอุดมศึกษา จาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล และให้เกียรติเดินชมบูธแสดงผลงานของศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต จัดโดยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]