กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 22

           เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน.พร้อม ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และหัวหน้างานตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วม โดยในพิธีเปิดกีฬา ได้รับเกียรติจากนาย วิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 22 กฤษณาเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จากนั้นได้มีการแสดง Sprit Chee ของแต่ละสถาบัน (ติดตามได้ที่ลิงค์ http://youtu.be/1HKJ3m85-Tw ) และได้ทำการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท โดยมีผลกีฬา ดังนี้ ฟุตบอลชาย ประเภท 7 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฟุตบอลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เปตอง คู่ผสม และเปตองทีมหญิง 3 คน ได้รางวัลชนะเลิศ บาสเกตบอล ชาย/หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วอลเล่ย์ยบอลชาย/หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เทเบิ้ลเทนนิส หญิงเดี่ยว ชายคู่ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]