นิสิตกลุ่มทุนการศึกษา และนิสิต กองทุน กยศ. เข้าร่วมโครงการ เด็ก มน.ขอทำดี

           เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองกิจการนิสิต ได้จัดกิจกรรม โครงการ เด็ก มน.ขอทำดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้นิสิตสามารถจัดทำโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมจิตอาสา มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังนิสิต กลุ่มทุนการศึกษาและนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมจิตอาสา และขยายผลไปสู่เพื่อน ๆ นิสิตในการร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากดร.วรวุฒิ แสงเฟื่อง ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชน บรรยาย หัวข้อ กระบวนการค้นหาต้นทุนความดี และอาจารย์ประกาศิศ เลี่ยมสุวรรณ บรรยายในหัวข้อ การเขียนโครงงานคุณธรรมกิจกรรมเพื่อสังคม และปิดท้ายด้วยการสรุปผล นำเสนอโครงการคุณธรรมกิจกรรมเพื่อสังคม