ประชุมด้านทุนการศึกษา และตรวจเยี่ยมนิสิตทุนการศึกษา ไทยบริดจสโตน

           เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมหัวหน้างานสวัสดิการ และบริการนิสิต และทีมงาน ให้การต้อนรับ นายภูวดล น้ำดอกไม้ ตัวแทนทุนไทยบริดจสโตน ที่ได้มาเยี่ยมนิสิตทุนของไทยบริดจสโตน ทั้งนี้ได้มีการสอบถาม ความการใช้ชีวิตเรื่องกิจกรรม และเรื่องการศึกษา พร้อมแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน จากนั้นได้มีการมอบของที่ระลึก ถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]