นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัย ร่วมใจทำความสะอาด

           เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2558 นิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 50 คน ร่วมกันทำความสะอาด ล้างขี้นก ทางเดิน ลานจอดรถ บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และ หอพระเทพรัตน์ เพื่อสร้างทัศนีภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมหาวิทยาลัยนเรศวร และส่งเสริมการทำกิจกรรมจิตอาสาของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร