ผลการแข่งขัน NU VOIC รอบรองชนะเลิศ

           เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยองค์การนิสิต ได้จัดโครงการแข่งขันขับร้อง เต้นเล่นดนตรี ในกิจกรรม NU VOIC ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2557 ในรอบรองชนะเลิศโดยคัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันอย่างละ 10 ทีมและ 10 คน เหลือประเภทละ 3 ทีม และ 3 คน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยผลการแข่งขันดังนี้ ประเภทวงดนตรีสตริง 1.ฟังฉัน 2. ONE LIFE 3. G สายหอม ประเภท English Song Solo Competition 1.ได้แก่ น.ส.ปราวินี รอดจากภัย 2.น.ส.วิมลสิริ แย้มโกเมน 3.Mr.Win Soe Aung ประเภททีม DANCE CONTEST 1.ทีมนิสิตแพทย์เต้น 2.ทีม NU Skill Eusion 3.ทีม Mixzer ประเภทขับร้องเดี่ยวเพลงไทย – ลูกทุ่ง 1.นายปิยชนม์ มีนา 2.น.ส.ปาริชาติ ยาน้อย 3.น.ส.นวินดา ทองชาติ และประเภทขับร้องเดี่ยวเพลงไทย – สากล 1.นายชิดษณุ โตพิทักษ์ 2.น.ส.โชษิตา นุ่มฤทธิ์ 3.น.ส.ศรัญญา คงแก้ว
           ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารอบรองชนะเลิศ จะได้สิทธิ์ เข้าไปแข่งขัยในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 4 เมษายน 2558 นี้ ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

ประกวดประเภทขับร้องเพลงสากล[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]