ลูกทุ่งเทา-แสด บันเทิงศิลป์ ตอน “ลูกทุ่งไม่มีวันตาย ครั้งที่ 4”

           เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร ชมรมลูกพระพิฆเนศ ได้จัดการแสดงคอนเสิรต์ ลูกทุ่งไม่มีแดด เทา-แสด บันเทิงศิลป์ ตอน “ลูกทุ่งไม่มีวันตาย ครั้งที่ 4” ซึ่งเป็นการจัดแสดงเต็มวง ตามแบบฉบับ ร้อง เล่น เต้น รำ ในสไตล์เพลงลูกทุ่ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์นุชนาฎ ดีเจริญ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รวมถึงคณาจารย์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป มาให้กำลังใจในการแสดงดังกล่าว กันอย่างมากมาย
           ทั้งนี้ การจัดการแสดงดังกล่าว เป็นการแสดงความสามารถของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในนามชมรมลูกพระพิฆเนศ เน้นการแสดงออกในการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมา ปีนี้เป็นครั้งที่ 4
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]