ผู้ว่า ฯ พิษณุโลก เปิดงาน เปิดงาน “Job expo” นัดพบตลาดนัดแรงงานคุณภาพ เพื่อคนไทยงานทำ

            นายจักรินทร์ เปลี่ยนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “Job expo” นัดพบตลาดนัดแรงงานคุณภาพ เพื่อคนไทยงานทำ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว ภายในงานเป็นนอกจากการสมัครงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ แล้ว ยังมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ เทคนิคการสมัครงานในประเทศและต่างประเทศกับโครงการ 3 ม. , ข้อแนะนำการไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นและประสบการณ์จริงในการเข้าเรียนภาษาญี่ปุ่น ,และหัวข้อ คุณสมบัติแบบไหนที่นายจ้างต้องการ รวมถึงการสาธิตอาชีพและทดลองปฏิบัติอาชีพอิสระ โดยงานมีถึงวันที่ 4 มีนาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร