ประกาศผลรอบคัดเลือก NU VOICE ครั้งที่ 19 รอบ Audition

           เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 องค์การนิสิต จัดให้มีการประกวดความสามารถด้านขับร้อง เล่นดนตรี และเต้น ในรายการ NU Voice ครั้งที่ 19 โดยมีทั้งหมด 3 ประเภท คือ 1 ขับร้องประเภทบุคคล (สตริง ไทยลูกทุ่ง สากล) 2. ประเภทวงดนตรี 3 ประเภท Cover Dance โดยมี ประกาศผลรอบคัดเลือก รอบ Audition (ไฟล์ภาพที่ 1-5 ด้านล่าง) ณ อาคารอเนกประสงค์ และอาคารกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

ผลการประกวดประเภทต่างๆ


ประกวดประเภทวงดนตรี

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]