ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558

           เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิต ทุกคณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยนเรศวร
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]