กยศ. ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก และเหล่ากาชาด จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต

           เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก และเหล่ากาชาด จังหวัดพิษณุโลก โดยมีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายราเชนทร์ คชนิล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กยศ. และ นางสาวภาณิสรา สุขจินดา หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนิสิต นักศึกษา เป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว
           ทั้งนี้ กิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยมี นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และประชาชน ทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิต ดังกล่าว โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 8-9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา