มอนอส่งน้ำใจ ไทย- เนปาล

           เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 องค์การนิสิต มน.จัดงานทำบุญตักบาตร"มน.ส่งน้ำใจไทย-เนปาล" โดยมี ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน. เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกันทำบุญตักบาตร สิ่งของเครื่องนุ่งห่มสภาพดี ข้าวสารอาหารบรรจุภัณฑ์ สำเร็จรูป และร่วมบริจาคเงิน สมทบเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบธรณีพิบัติในประเทศเนปาล ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร