เครือข่ายนิสิตจิตอาสา มอนอ เข้ามอบหมวกไหมพรมและตุ๊กตาแก่ผู้ป่วย

           เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ผู้บริหารกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายนิสิตจิตอาสา มอนอ เข้ามอบหมวกไหมพรมและตุ๊กตาที่นิสิตได้จัดทำขึ้นด้วยตนเองเพื่อมอบให้กับกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ทำเคมีบำบัดและผู้ป่วยเด็ก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลพุทธชินราช ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งให้เกียรติรับมอบสิ่งของดังกล่าว