กิจกรรมอบรมให้ความรู้การฝึกโยคะขั้นพื้นฐาน

           เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการกิจกรรมอบรมให้ความรู้การฝึกโยคะขั้นพื้นฐาน จัดโดยงานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต โดยในงานได้เปิดให้ผู้สนใจร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก โดยได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านโยคะ ผศ.ฐิติมา วิทยาวงศรุจิ เป็นผู้บรรยายตลอดสามวัน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร