ต้อนรับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

           เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายปริญญา ปานทอง รองอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัยพสิน พร้อมทั้ง ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รวมถึงรศ.นุขนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นำโดย ผศ.ศุภการ สิริไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเชตสงขลา นำทีมเจ้าหน้าที่บุคลากรและนิสิต รับฟังการบรรยาย จากทางกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน โครงการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงกองกิจการนิสิต จากนั้นได้ไปศึกษาดูงานตามสถานที่จริง ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร