กลุ่มนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวรปลอดบุหรี่

            เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ งานสวัสดิการและสนับสนุนนิสิต กองกิจการนิสิต โดย กลุ่มนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวรปลอดบุหรี่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงาน มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องบุหรี่ ให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ จัดนิทรรศการรณรงค์เกี่ยวกับภัยบุหรี่ และเดินรณรงค์ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ]
5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 ]