วันต่อต้านยาเสพติดโลก

           บุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกหน่วยงาน ร่วมสวมเสื้อสีม่วงพร้อมกันในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติด และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น ทั่วประเทศ
[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]